Christianshus Lejeboliger ApS
Vesterbro 62, 9000 Aalborg
Tlf 96302524
Vejledning om fraflytning.
Efter du har opsagt din lejlighed, er der nogle praktiske forhold, som skal løses, og denne vejledning giver svar på de fleste spørgsmål. Giv dig derfor tid til at læse den grundigt.

1.
Fraflytningsdagen.

Fraflytningsdagen er 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage før lejemålet ophører, og lejligheden skal være tømt for møbler m.m. senest 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage før lejemålet ophører.
Lejlighedens nøgler afleveres normalt ved flyttesynet, men hvis det bliver udsat, skal du i stedet aflevere nøglerne på fraflytningsdagen.
Hvis fraflytningsdagen er en lørdag, en søndag eller en helligdag, skal lejlighedens nøgler dog først afleveres senest den efterfølgende hverdag kl. 12.00.

2.
Rengøring.

Lejligheden skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, da vi ofte ser mangelfuld rengøring, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad. Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt, og trappen skal rengøres, dog ikke hvis udlejer står for trappevask.
Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at lade et rengøringsfirma foretage rengøring på din regning.
NB!! Køleskabet må ikke slukkes!
Ved flyttesynet skal køleskab, komfur og en evt. opvaskemaskine være trukket ud fra bagvægge og evt. skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer.
Hvis du har et kælderrum, loftsværelse eller cykelskur skal disse tømmes og rengøres.

3.
Affald ved fraflytning

Når man flytter er der ofte nogle ting, som kasseres, og som man ikke ønsker at tage med til sin ny bolig.
Vi ser tit, at en lejer efterlader gamle møbler, tæpper eller andet, og henstiller det ved affaldscontainerne, i ejendommens kælder eller et andet sted på ejendommens arealer.
Det er ikke tilladt. Sådanne effekter skal du selv bortskaffe, evt. som storskrald – oplysninger herom findes på  www.skidt.dk eller www.Christianshus ApS.dk.
Der afhentes storskrald ca. 1 gang om måneden, og hvis du planlægger i god tid, har du rigeligt med tid til at lade gamle sager fjerne som storskrald – og så er det endda gratis!
Hvis du efterlader affald på ejendommens arealer, vil vi lade det bortkøre for din regning. Det er dyrt, da regningen vil være påført løn, transport, lossepladsafgift og moms.

4.
Lejer må gerne selv stå for istandsættelsesarbejderne.

I pressen har der været fremført kritik af, at udlejere anvender egne håndværksmestre, når en lejer flytter. Som lejer hos os, må du gerne vælge dine egne håndværksmestre.
Christianshus ApS sætter troværdighed højt, og vores udgangspunkt er at give vore lejere gode oplevelser, og vi har derfor ikke noget imod, at vore lejere gerne selv vil holde styr på istandsættelses-prisen ved fraflytning..
I lidt ældre lejekontrakter, betinger vi os ret til at anvende Christianshus ApS’s egne håndværksmestre. Det har vi valgt at fravige for vore boliglejere.
Vi påpeger, at du skal anvende håndværksmestre, og at vi altid kræver at dette bliver overholdt.
Christianshus ApS’s interesse er kun, at din lejligheds høje standard bevares af hensyn til de næste lejere, og derfor skal du anvende håndværksmestre eller faglærte håndværkere.

5.
Hvis du
ønsker at anvende egne håndværkere.

Hvis du ønsker at anvende egne håndværkere, bedes du være opmærksom på, at dine håndværkere skal være færdige med istandsættelsesarbejderne inden fraflytningsdagen, som normalt er 15 dage, dog mindst 10 arbejdsdage, før lejemålet ophører, og arbejderne skal således være færdige inden fraflytningssynet. Se lejekontraktens § 7.
Du skal benytte samme farver og samme kvalitet maling, som blev anvendt ved din indflytning. Du bedes kontakte Malerfirma Bent Pedersen, telefon 98 16 90 55, som da vil oplyse dig om farver og malingskvalitet. Såkaldt "discount maling ", må ikke anvendes.

6.
Den nemme løsning!
Christianshus ApS er behjælpelig med håndværkere.

Hvis du ikke selv vil døje med at bestille håndværkere, kan du overlade det til os.
Vi har erfaring med istandsættelsesopgaver, vore håndværkere er dygtige og har, efter vores overbevisning, rimelige priser. De kender de krav vi stiller, og de kender vore lejligheder fra flere års samarbejde.
Istandsættelsens omfang, herunder malerarbejdet, vil da blive fastlagt ved flyttesynet.

7.
Flyttesyn

Du bedes kontakte os i god tid, så  der umiddelbart efter at du har tømt og rengjort lejligheden, kan aftales et flyttesyn, som skal bestræbes at blive holdt på fraflytningsdagen, eller så tæt herpå som muligt.
Ved flyttesynet mødes lejer, Christianshus ApS’s synsmand og malermester i lejligheden.
Flytterapporten er opbygget på samme måde som indflytningsrapporten, og vi anbefaler, at du medbringer lejekontrakt og indflytningsrapport.
Du og synsmanden gennemgår lejemålet i fællesskab, og flytterapporten udfyldes.
Hvis du allerede selv har ladet lejligheden male, bliver arbejdet kontrolleret, og i tilfælde af mangler, bliver det anført i flytterapporten, så vores malermester efterfølgende kan rette eventuelle svipsere.
Hvis du har valgt, at vi skal tage os af istandsættelsesarbejderne, bliver arbejdernes omfang noteret i flytterapporten, og malermesteren udregner et tilbud til dig.
Du kan og bør du på stedet udspørge malermesteren, evt. gå flytterapporten igennem igen, og herunder bede ham om at redegøre for malerarbejdets og pris, så eventuelle misforståelser kan blive opklaret på stedet.
Du har garanti for, at der ikke kommer nogen malerefterregninger af nogen art, for hvis der er mangler ved det arbejde, som vores malermester efterfølgende udfører, beder vi ham om at lave det om for hans egen regning.
Normalt opnås der hurtigt enighed om flytterapporten, som herefter underskrives af dig og synsmanden. Vi sender herefter en kopi af flytterapporten til dig.

8.
Aflæsning af el- og gasmåler.

Du skal selv sørge for aflæsning af elmåler og også af gasmåler, hvis der er gaskomfur.
Du skal sende en flyttemeddelelse til Aalborg Kommune. Du skal oplyse målervisningerne, og du skal oplyse den dato, hvor dit lejemål ophører.

9.
Aflæsning af varmemålere (og eventuelle vandmålere)

Christianshus ApS bestiller aflæsning af varmemålerne og vandmålere (der er ikke vandmålere i alle lejligheder.

10.
Din nye adresse

I lejeloven er det bestemt, at du senest 8 dage før fraflytning skal oplyse din nye adresse til os.

11.
Afregning af depositum m.m.

Ca. 1 måned efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til dig.
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. blive opgjort, og kopi af regningsbilag m.m. vil blive vedlagt.
Dit tilgodehavende vil blive vedlagt i check.

12.
Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os eller sende en mail til post@Christianshus.dk - vi vil da være dig behjælpelig.