Opsigelsen skal udskrives på papir, udfyldes, underskrives og sendes til Christianshus ApS. Opsigelsen skal være underskrevet for at være gyldig, og kan derfor ikke sendes til os som e-mail.

 

Christianshus Lejeboliger ApS
Vesterbro 62, 2. sal
9000 Aalborg 
                 
Opsigelse af lejemålet beliggende:

I henhold til lejekontraktens bestemmelser, opsiger undertegnede lejer(e), hermed ovennævnte lejemål i henhold til lejekontraktens § 2, hvor lejer kan opsige lejeaftaler om beboelseslejligheder med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.  

Udfyldes kun ved ønske om hurtig genudlejning:
Jeg (vi) ønsker at lejligheden genudlejes hurtigere end det normale opsigelsesvarsel, og beder Dem venligst om at genudleje lejligheden med virkning

fra den __________________________ , da jeg (vi) gerne vil frigøres fra lejemålet med virkning fra denne dato.
Jeg (vi) erklærer, at vi har gennemlæst og accepterer bestemmelsen i lejekontraktens § 11 vedrørende fraflytning hurtigere end det normale opsigelsesvarsel.

De må gerne oplyse mit (vores) telefonnummer til nye lejeremner, som gerne må ringe til mig (os) og aftale tid, for fremvisning af lejligheden.  

Mit (vores) telefonnummer er: ________________________________________________
(Der må gerne oplyses flere telefonnumre)
 

Aalborg den ____________________

 

 

Opsigelsen skal underskrives af samtlige lejere af lejemålet.
(
Dvs. alle som er anført på lejekontrakten).
Bemærk venligst følgende eksempel: Såfremt opsigelsen er os i hænde senest den 31. januar, bevirker det normale opsigelsesvarsel, at lejemålet ophører den 30. april. Såfremt opsigelsen imidlertid er os i hænde blot én dag senere, den 1. februar, ophører lejemålet først en måned senere, hvilket er den 31. maj. Hvis opsigelsen sendes med postvæsenet, skal forsendelse derfor ske i så god tid, at brevet med opsigelsen er os i hænde senest den dag De måtte ønske.