fbpx

i For beboere

Fremleje af lejlighed

Fremleje af lejlighed

Fremleje af lejlighed

Fremleje af lejlighed er en almindelig ordning, som bruges af mange i forskellige situationer.
Hos Christianshus Lejeboliger er det også en løsning der kan bruges, men altid KUN ved forudgående aftale med Christianshus Lejeboliger.

Hvornår er det en mulighed

Er du lejer hos Christianshus Lejeboliger, men i en kortere eller længere periode ikke har brug for din lejlighed, kan den fremlejes til en anden.
Det er f.eks. hvis du skal have et semester i udlandet, skal udsendes som soldat eller på humanitært arbejde i Afrika, at fremlejning måske er en mulighed.

Hvem har ansvaret

Hvis du har lyst til at fremleje din lejlighed i en periode, og har du lavet en aftale med Christianshus Lejeboliger, forud for fremlejen,
så er der ting du skal være særligt opmærksom på.

I fremlejeforhold skal du som lejer være opmærksom på, at det kun er dig, som har pligter over for udlejer.
Eksempelvis er du ansvarligt for

  • at huslejen bliver betalt
  • din fremlejers (fremlejetagers) adfærd i lejemålet og i ejendommen
  • de skader fremlejer (fremlejetager) eventuelt måtte forvolde i lejemål og ejendom

Det gælder uanset om det hel eller delvis fremleje af lejligheden.

 

Kontakt Christianshus Lejeboliger hvis du er interesseret i at lave en “fremleje” af dit lejemål. Kontakt

 

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal – uanset parternes indbyrdes aftale og interesse – indgås skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager.
Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind.

Det er en god idé at udforme fremlejekontrakten på den autoriserede A9 typeformular – som er den typeformular, man også bruger til at udforme almindelige lejekontrakter på.
På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og kommer omkring alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt.
I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis huske at vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”.
Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2.


Dette er især vigtigt i tilfælde, hvor du ved hvornår du vil overtage lejligheden igen, så du rent faktisk kan støtte ret på dette i kontrakten.
Når du angiver en konkret lejeperiode, får det også den virkning, at fremlejen bliver uopsigelig for både dig og fremlejetager, da tidsbegrænsede lejekontrakter som udgangspunkt er uopsigelige.


Det er dog muligt at aftale en opsigelsesmulighed i fremlejekontraktens § 11.


Fordelen ved det, er at du holder muligheden åben for at kunne vende tilbage til lejemålet før tid.

Ulempen er, at du kan risikere at fremlejetager opsiger lejemålet, inden din hjemkomst, og du eksempelvis under et studieophold i udlandet skal til at finde en ny lejer til din lejlighed derhjemme.

Del indlæg 96 30 25 24 Kontakt os Udskriv indlæg
Næste indlægReklamer nej tak